Uponor
TechCON TD 7.0-UPONOR

Põrandakütte ja -jahutuse kalkulaator

Põrandakütte ja -jahutuse kalkulaatorist

See programm on mõeldud professionaalsetele projekteerijatele Uponori põrandakütte ja- jahutussüsteemide arvutamiseks.

Kasutaja saab valida Uponori sobiva paigaldussüsteemi nagu terasvõrgule paigaldatav Classic, kinnitusprofiili kasutav Tacker või mõne muu süsteemi. Valida saab sobiva läbimõõduga toru, määrata igale ruumile eraldi soojuskao ja ruumi iseloomustavad tegurid nagu näiteks põrandakatte, temperatuuri, toitemagistraalide pikkuse ning teha arvutusi automaatrežiimis.

Tarkvara arvutab minimaalse vajaliku pealevoolu temperatuuri, toru paigaldussammud aga ka ringide vajalikud pikkused, kollektorite seadistused, rõhukaod ning materjalide kirjeldustega tooteloetelu. Mittestandardse põrandakonstruktsiooni, pealevoolu temperatuuri, toru paigaldussammu või põrandajahutuse kavandamisel saab nõudlik kasutaja valida käsitsi arvutusviisi.

TechCON TD 7.0-UPONOR demovideo

Kalkulaatori eelised
 
 • Erinevat tüüpi paigaldused, torud ning nende kinnitusmeetodid
 • Automaatne või käsitsi arvutusviis
 • Pealevoolu temperatuuri arvutamine või kasutaja poolne valik
 • Igale ruumile torusammu automaatne või käsitsi määramine
 • Soojuskadude määramine keskmise väärtusena või igale ruumile eraldi
 • Juhtmeta või juhtmega ruumiautomaatika
 • Võimaldab teha hinnapakkumisi
 • Arvutuse saab salvestada kõvakettale ning see on igal ajal muudetav
 • Programmi automaatne värskendus kui uus versioon on kättesaadav

Lae alla tarkvara

TechCON TD 7.0

Kuidas taotleda TechCON TD 7.0 Uponori litsentsi?

Põrandakütte ja -jahutuse kalkulaator on mõeldud kasutamiseks sellistele professionaalidele nagu projekteerijad, paigaldajad ja edasimüüjad.

Litsentsi taotlemiseks järgi järgmisi samme:
 
 • lae alla tarkvara (142MB)
 • paigalda tarkvara oma arvutisse 
 • täida registreerimisvorm
 • oota Uponorist e-maili kinnitust 

Kasutusjuhend

Täpne kasutusjuhend:

Täpne kasutusjuhend:

• Projekti andmed ja pinnad • Ruumid • Kollektorid • Kütteringi pealevoolutorustik • Arvutamine • Spetsifikatsioon

PDF 2 MB