Uponor Water Monitoring Services

Virtausvalvonta ja vuodontunnistus

Vedensäästöä vai vuotojen vähentämistä?

Kuntien vedenjakeluverkot ikääntyvät. Verkkojen huonosta kunnosta seuraa vesivuotoja ja jopa putken halkeamia. Veden vuotaminen maksaa satoja tuhansia euroja yhteiskunnille ympäri maailmaa. Nykyaikaisten materiaalivalintojen ja standardoinnin ansiosta uudet putkistot kestävät todennäköisesti yli 100 vuotta. Jakeluverkossa on kuitenkin paljon muutakin kuin putkia: kaikki liitokset, venttiilit ja muut osat sisältävät vuotoriskejä. Uponor tarjoaa tähän ratkaisun.
 
Uponorin virtausvalvonta- ja vuototunnistuspalvelu auttaa vesihuoltolaitoksia pienentämään vesihävikkiä sekä parantaa virtausmäärien ja -suuntien tietämystä. Järjestelmä on kehitetty erityisesti tunnistamaan vuotoja.

Virtausten mittaaminen mahdollistaa
 
  • vesivuotojen tiedostamisen
  • vuotokohtien paikantamiseen kuluvan ajan ja rahan vähentämisen
  • vuotojen kokoluokan ymmärtämisen
  • korjauksen suorittamisen ajoissa ennen putkirikkoa.

Virtausvalvonnan periaate

Virtausvalvonnan periaatteet Uponorin vedenvalvontapalveluilla
Vedenjakeluverkko on jaettu pienempiin vyöhykkeisiin, joita kutsutaan KMA:ksi*. Jokaista KMA:ta tarkkaillaan virtausantureilla. Mittausvyöhykkeiden määrä ja koko riippuu siitä, miten yksityiskohtaista tietoa halutaan. Vyöhykkeille tuleva ja niiltä lähtevä vesi mitataan, jolloin kunkin vyöhykkeen kulutus voidaan laskea. *Kaukomittausalue

Asennus vesijohtoputkistoon

Virtausanturin asennus vesijohtoverkostoon | Uponor
Virtausanturi voi mitata virtausta alhaisilla nopeuksilla, alkaen jopa 0,025 m/s. Anturit mittaavat virtausta molempiin suuntiin, ja ne voidaan asentaa muovi- tai metalliputkiin. Langattomaan tiedonsiirtoon käytettävää akkukäyttöistä tiedonkeruulaitetta voidaan käyttää moniin eri sovelluksiin.
 
  • Räätälöidyt varusteet jokaiselle putkityypille ja -mitalle
  • Kaksisuuntainen virtauksen mittaus
  • Asennus ilman katkoja vedenjakelussa
  • Valinnainen integroitu paine- ja lämpötila-anturi

Esimerkkejä vuotojen havaitsemisesta

Vuodontunnistus Uponorin vedenvalvontapalveluiden avulla | Uponor

Poikkeamat ja trendit näkyvät sovelluksessa. Putkirikkojen kaltaiset kriittiset poikkeamat aktivoivat hälytyksen, joka lähetetään vesijohtoverkon omistajalle/hallinnoijalle.

Virtauksen mittaus paljastaa vuodot vedenjakeluverkossa

Virtauksen mittaus paljastaa vuodot Porin vesijohtoverkostossa | Uponor

Porvoon kaupungin vesihuoltolaitos alkoi valvoa vedenjakeluverkostonsa yhtä reuna-aluetta, jolla vuodot olivat aiheuttaneet ongelmia vuosien varrella. Sopiva ratkaisu löytyi Uponor Infran vedenvalvontapalveluista.

Datalogger virtausmittaukselle

Datalogger virtausmittaukselle

Tuotekortti

PDF 210 KB
Virtausmittari

Virtausmittari

Tuotekortti

PDF 149 KB