Radonin poisto uudisrakennuksessa

Järkevää ennakointia

Radonia esiintyy suomalaisissa kodeissa luultua enemmän rakennuspaikasta riippumatta. Muun muassa talojen täyttösora sisältää Suomessa yleisesti radonia. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylitä arvoa 200 Bq/m³.

Radonin torjunta uudisrakentamisessa on helpompaa kuin talon korjaaminen jälkikäteen pitoisuuden alentamiseksi. Rakentamisvaiheessa tehty radonjärjestelmän asennus muodostaa käytännössä hyvin pienen osan kaikista rakentamiskustannuksista.

Uudisrakentamisessa radonin torjunta otetaan huomioon kahdella tavalla: rakennuksen alapohjan saumat ja putkiläpiviennit sekä maanvastaiset seinät tiivistetään mahdollisimman hyvin. Lisäksi pohjalaatan alle asennetaan tuuletusputkisto radonia varten. Valmiissa kohteessa huoneilman radonpitoisuus mitataan. Jos tavoitearvo ylittyy, putkisto otetaan käyttöön liittämällä siihen pienitehoinen huippuimuri.