Kaupan peruuttaminen

Kaupan peruuttamisohjeet koskevat Phyn Plus –laitteen tilauksia, jotka on tehty 1.10.2020 alkaen ja joihin ei sisälly asennuspalvelua.

Tilaajalla on kuluttajansuojalainsäädännön mukainen oikeus etämyynnissä peruuttaa kauppa kokonaisuudessaan. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun Tilaaja on saanut Laitteen hallintaansa.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi Tilaajan on ilmoitettava Uponor Suomi Oy:lle (”Uponor”) päätöksestä peruuttaa kauppa yksiselitteisellä tavalla käyttäen jotain seuraavista yhteystiedoista:

  • Postitse osoitteeseen Uponor Suomi Oy, Palveluneuvonta, PL 21, 15561 Nastola
  • Sähköpostitse osoitteeseen uponor.koti@uponor.com
  • Puhelimitse numeroon 020 337 500 (puhelun hinta 8,8 snt/min). Palveluaika arkisin klo 8-16.
  • Tilaaja voi käyttää verkossa olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. 

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että Tilaaja lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. Tilaaja on vastuussa peruuttamisilmoituksensa oikea-aikaisesta saapumisesta Uponorille.

Peruuttamisen vaikutukset

Tilaajaan tulee ammattitaitoista LVI-asentajaa käyttäen irrotuttaa Laite sekä palauttaa se (mukaan lukien kaikki siihen liittyvät lisäosat ja asiakirjat) pakkauksineen jälleenmyyntikelpoisessa kunnossa lähimpään Postin toimipaikkaan. Vastaanottaja maksaa postinmaksun.

Tilaaja kirjoittaa palautuspakettiin tekstin ”Asiakaspalautus” ja palauttaa Laitteen postitse osoitteeseen:

Uponor Suomi Oy
Asiakasnumero 604997
Kouvolantie 365
15560 Nastola

Vastaanotettua Laitetta tulee käsitellä huolellisesti ja se on pidettävä olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, kunnes Tilaaja on päättänyt pitää Laitteen. Jos Tilaaja haluaa palauttaa vastaanottamansa Laitteen, tulee tämän varmistaa, että Laite ja sen myyntipakkauksessa mahdollisesti olleet tarvikkeet, käyttöohjeet ja muu irtain ovat palautettuina olennaisesti muuttumattomia sekä myyntikelpoisia. Tilaaja on vastuussa sellaisesta materiaalin mahdollisesta arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin materiaalin luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Mikäli Tilaaja on asennuttanut Laitteen tai muutoin ottanut sen käyttöön ennen kuin kaupan peruuttamisoikeus päättyy, mutta päättää kuitenkin kaupan peruuttaa asetetussa määräajassa, tehdään Laitteesta palautettaessa hinnaston mukainen arvonalennus.

Uponor maksaa Tilaajalle tämän ennen peruuttamista Uponorille mahdollisesti maksamat suoritukset täysimääräisesti takaisin vähennettynä kuitenkin mahdollisilla hinnaston mukaisilla palautuskuluilla ja arvonalennuksella. Mahdolliset palautukset suoritetaan Tilaajalle samalla maksutavalla, jolla Tilaaja on maksanut, ellei osapuolten kesken nimenomaisesti muuta sovita. Uponorilla on oikeus pidättyä maksamasta palautuksia Tilaajalle, kunnes Uponor on vastaanottanut Laitteen ja muun irtaimen ja todennut irtaimen olevan jälleenmyyntikelpoisessa kunnossa.