Uponor & More kanta-asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1.    Rekisterinpitäjä

Uponor Oyj ja sen tytäryhtiöt, jotka on lueteltu Uponor Oyj:n viimeisimmässä tilinpäätöksessä sivulla www.uponorgroup.com/en-en/investors/uponor-as-an-investment (joita tästedes kutsutaan nimellä ”Uponor”)
Äyritie 20
01511 Vantaa
FINLAND

2.    Yhteystiedot

Marco Hornung
Uponor GmbH
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt
Germany
+49 9521 690 372
marco.hornung@uponor.com

3.    Henkilörekisterin nimi

Uponor & More

4.    Rekisteröidyt henkilöt

Uponor & More kanta-asiakasohjelmaan rekisteröityneet henkilöt (”käyttäjät”)

5.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudelliset perusteet

Rekisteri sisältää käyttäjien henkilötietoja.

Rekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa rekisteröityneelle käyttäjälle Uponor & More -kanta-asiakasohjelman käyttö ja ylläpito, kuten

 • kirjata koodeja ja uPoints-pisteitä pistetilille (”uPoints”)
 • valita ja tilata palkintoja palkintovalikoimasta
 • tarkastaa ja pitää ajan tasalla käyttäjätilin tietoja
 • seurata tilattujen palkintojen lähetystä

Rekisterinpitäjä tai sen konserniin kuuluva yritys voi käyttää tietoja myös markkinointikampanjoiden suunnitteluun ja kehittämiseen, kuten

 • Käyttäjien tiedottamiseen meneillään olevista kampanjoista
 • Käyttäjien tiedottamiseen seuraavana mahdollisena ajankohtana vanhentuvista uPointseista
 • Käyttäjien tiedottamiseen uusista tuotelanseerauksista ja tarjouksista sekä uusista ominaisuuksista

Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena on käyttäjän ja Uponorin välisen, Uponor & More kanta-asiakasohjelmaa koskevan sopimuksen täytäntööpano (katso Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) artikla 6.1(b), ”tietosuoja-asetus”). Joissakin tapauksissa Uponor voi myös käsitellä käyttäjän henkilötietoja oikeutettuun etuun perustuen analysoidakseen sovelluksen käyttöä, kehittääkseen sovellusta ja markkinoidakseen Uponorin tuotteita ja palveluita (katso tietosuoja-asetuksen artikla 6.1(f)) (tai perustuen käyttäjän suostumukseen, mikäli suostumus tarvitaan).

6.    Henkilörekisterin tietosisältö

Seuraavia tietoja saatetaan kerätä:

 • yrityksen nimi
 • yrityksen osoite (katu, talonnumero, postinumero ja postitoimipaikka)
 • alue
 • maa
 • y-tunnus
 • puhuttelu
 • käyttäjän koko nimi
 • syntymäaika
 • puhelinnumero
 • kännykkänumero
 • sähköpostiosoite
 • henkilökohtainen salasana
 • ensisijainen jälleenmyyjä
 • tarjousnumero
 • käyttäjän asema yrityksessä
 • valtuutus
 • tunnettu (kuinka osallistuja tuli tietoiseksi Uponor & Moresta)
 • yrityksen työntekijöiden määrä
 • Uponor-järjestelmien ja -tuotteiden käyttö
 • Uponorin uutiskirjeen tilaus
 • koodit/tuotteet, jotka kerätty järjestelmässä koodein
 • kerättyjen uPointsien määrä
 • tilaukset palkintovalikoimasta

7.    Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään, Uponorin henkilöstön toimesta taikka verkkosivuston tai sovellusten kautta.

Julkisesti saatavilla olevien lähteiden lisäksi henkilötietoja voidaan joissain tilanteissa sovellettavan lainsäädännön sen salliessa kerätä muista lähteistä kuin suoraan rekisteröidyltä, esimerkiksi Uponorin alihankkijoilta tai palveluntarjoajilta.

Uponor tiedottaa kaikkia rekisteröityjä tietojen käsittelystä, mukaan lukien mahdollisesta kolmansien osapuolten tietolähteiden ja tällaisista lähteistä kerätyn tiedon käytöstä, sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Tiedot syöttää henkilörekisteriin Uponorin henkilöstö sekä Uponorin alihankkijat tai palveluntarjoajat.

8.    Tietojen luovutus ja siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Uponor voi luovuttaa ja siirtää henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopiolelle sovellettavan lainsäädännön salliessa ja sen rajoissa seuraavasti:

 • Uponor-konserniin kuuluville yhtiöille asianosaisten Uponor-yhtiöiden välillä solmitun sopimuksen mukaisesti, noudattaen Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sen varmistamiseksi, että käytössä on asianmukaiset tietosuojatoimet, sekä valtuutetuille kolmansille osapuolille siltä osin, kuin he osallistuvat henkilötietojen käsittelemiseen tässä henkilörekisterissä ilmoitettuja tarkoituksia varten. Henkilötietoja voivat käsitellä tällaiset valtuutetut kolmannet osapuolet myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella Uponorin ja kyseisen valtuutetun kolmannen osapuolen välillä solmitun sopimuksen mukaisesti, noudattaen Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sen varmistamiseksi, että käytössä on asianmukaiset tietosuojatoimet. Uponor velvoittaa kyseiset kolmannet osapuolet pitämään salassa ja asianmukaisesti suojaamaan kaiken siirretyn henkilötiedon
 • rekisteröity on antanut suostumuksensa siirtoon; tai
 • sovellettava lainsäädäntö muulla tavoin sen sallii.

Henkilötietoja saatetaan teknisistä tai muista tiedon käyttöön liittyvistä syistä tallentaa Uponorin puolesta tietoja käsittelevien ulkoisten palveluntarjoajien palvelimille.

Kaikki henkilötietojen siirrot tehdään noudattaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä sovellettavaa pakottavaa lainsäädäntöä muutoksineen.

9.    Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa kaikki Uponorin hänestä keräämät henkilötiedot, ellei tarkastusoikeutta ole rajoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Uponor korjaa, poistaa tai lakkaa käyttämästä virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita henkilötietoja.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aikaisemmin antamansa suostumukset ja kieltää tietojensa käyttö kaikkea suoramarkkinointia varten.

Mahdolliset pyynnöt tulee osoittaa edellä kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Uponor käsittelee kaikki pyynnöt mahdollisimman nopeasti.

Jos rekisteröity on tyytymätön Uponorin päätökseen tai toimintaan, hänellä on oikeus valittaa asiasta oman maansa tietosuojavaltuutetulle.

10.    Henkilötietojen suojauksen periaatteet - tekniset ja organisatoriset toimenpiteet

Uponor huolehtii siitä, että sen omassa organisaatiossa toteutetaan ja ylläpidetään riittäviä teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi.

Lisäksi Uponor varmistaa, että tässä selosteessa kuvattuja henkilötietoja siirretään kolmannelle osapuolelle tai jaetaan kolmannen osapuolen kanssa vain siinä tapauksessa, että Uponor on sopimusteitse tai muulla lain edellyttämällä tavalla varmistanut, että tietosuoja on riittävällä tasolla.

Tekniset toimenpiteet:
Fyysinen materiaali säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyä on rajoitettu. Tietojärjestelmissä käytetään käyttöjärjestelmän tietosuojaohjelmistoja. Järjestelmään täytyy kirjautua antamalla käyttäjätunnus ja salasana, ja tiedonsiirto tapahtuu salattuja kanavia pitkin.

Organisatoriset toimenpiteet:
Uponorin organisaatiossa on ohjeistettu henkilökuntaa henkilötietojen käytöstä, ja henkilötietoja sisältäviin tietojärjestelmiin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka työtehtäviensä tai roolinsa takia osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus.