Nopea ja helppo

Comfort E -sähköisen lattialämmityksen suunnittelu

Uponor Comfort E -sähköinen lattialämmitys helppoon suunnitteluun luotettavilla tuotteilla

Sähköistä lattialämmitystä suunnitellessa on ensin määriteltävä sen käyttötarkoitus. Sähköistä lattialämmitystä voidaan käyttää joko tilojen mukavuuslämmitykseen tai kokonaislämmitykseen.

Mukavuuslämmityskäytössä tilan varsinainen lämmöntuotto hoidetaan jollakin muulla järjestelmällä, ja sähköinen lattialämmitys suunnitellaan ylläpitämään mukavalta tuntuvaa lämmintä lattiapintaa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kylpyhuoneet tai klinkkeripäällysteiset keittiö- tai eteistilat.

Kokonaislämmityksessä sähköinen lattialämmitys toimii huoneen ainoana lämmitysjärjestelmänä ja se tulee suunnitella tuottamaan ja ylläpitämään tilan haluttu lämpötila kokonaisuudessaan.

Suunnittelua helpottamaan on luotu lattialämmitysmatoille valmis suunnittelutyökalu, jonka avulla lattialämmitysmattojen suunnittelu ja toteutukseen tarvittavan materiaalilistan luonti käy vaivattomasti.

Tuotteet:

Märkätilojen lattiarakenne sähköisellä lattialämmityksellä

Märkätilojen lattialämmitysmatot

Märkätilojen lattialämmitysmatot on tarkoitettu asennettavaksi suoraan laattojen alle, betoniin, tai muuhun massaan. Mattojen paksuus on vain 3mm, mikä mahdollistaa todella matalan rakenteen. Märkätilojen lattialämmitysmatoista löytyy yksi tehovaihtoehto: 160W/m².


Mattoja löytyy eri kokoisina 1m²:stä aina 12m²:n asti. Maton taustapuolella on tarrakiinnitys, joka varmistaa, että matto pysyy tiukasti kiinni alustassa. Lisäksi lämmityskaapeli on sidottu tiheästi verkkoon, jolloin kaapeli ei pääse nousemaan ylös matosta edes tasoitteen asentamisen yhteydessä. Asennukseen ei myöskään tarvita mitään erikoistyökaluja, vaan maton levittäminen onnistuu helposti ja vaivattomasti.

Sähköisen lattialämmityksen termostaatti - Uponor

Huonetermostaatti

Lattia-anturilla varustettu älykäs huonetermostaatti T-87IF huolehtii sähköisen lattialämmityksen ohjauksesta. Helppokäyttöinen termostaatti mahdollistaa jopa 9 erilaista lämpötilaohjelmaa käyttäjän yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Se kertoo myös sähköisen lattialämmityksen kuluttaman energian niin kilowattitunteina kuin euroina, joten energian kulutusta on vaivaton seurata.

Termostaatti täyttää EcoDesign direktiivin asettamat vaatimukset sähköisen lattialämmityksen säätölaitteille. Huomioithan, että järjestelmän sähkökytkennät tulee aina tehdä pätevän sähköasentajan toimesta.

Sähköisen lattialämmityksen suunnittelu pähkinänkuoressa

Mukavuuslämmityksen suunnittelu

Mukavaksi koetun lattian lämpötila on hyvin yksilöllistä. Suurin osa ihmisistä kokee jo muutaman asteen huoneilmaa lämpimämmän lattian mukavaksi. Standardissa ISO/TS 13732-2 mukavan lattian korkeimmaksi pitkäaikaiseksi lämpötilaksi on määritetty 29,5°C. Usein mukavuuslämmitystä suunniteltaessa kannattaa mukavuuden takaamiseksi kaikille ihmistyypeille käyttää laskennassa mahdollisimman korkeaa lattianlämpötilaa, käytetyn lattiapinnoitteen lämpötilarajoitteet kuitenkin huomioiden.

Mukavuuslämmityksen suunnittelu
Mukavuuslämmitykseen tarvittava teho voidaan arvioida seuraavasti; Eteistilan lämpötila on lämmityskaudella toisen järjestelmän tuottamana 21°C. Laattalattian pintalämpötilan tahdotaan olevan 29°C. Lattialle tarvittava ylimääräinen lämpötila on siis 29-21= 8°C. Tarvittava teho 1m²:n lämmittämiseen 1°C:lla määrittää lämmönsiirtokerroin. Yleensä arviona tälle lämmönsiirtokertoimelle voidaan käyttää 11 W/m². Tarvittava mukavuuslämmitykseen tarkoitettu lisäteho huoneessa on siis 8°C* 11 W/m² = 88W/m². Laskettuun tehoarvioon suositellaan lisättäväksi vielä ~30% varmuuskerroin, näin ollen tarvittava teho on 88*1,3= 114,4W/m².

Kokonaislämmityksen suunnittelu

Järjestelmän tarvittavan neliöteho (W/m²) huoneessa voidaan laskea kaavalla:

huoneen laskettu lämpöhäviö (W)
(asennuksen pinta-ala (m2)

Laskettuun tehoarvioon suositellaan lisäämään varmuuskerrointa 20-30% kohteesta riippuen. Tuotteet ja irtokaapelia käytettäessä tarvittava asennusväli, määritellään arvioidun tehontarpeen perusteella.  Myös kokonaislämmitystä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon tiettyjen lattian pintamateriaalien lämpötilankesto, joka voi rajoittaa lattiapinnan lämmittämistä yli määritellyn lämpötilan. Lattia-anturillista termostaattia käyttämällä voidaan varmistaa, ettei lattian pintamateriaali vaurioidu.

Sähköisten lattialämmitysmattojen suunnitelma käden käänteessä

Uponor comfort e comfort e planer

Voit tehdä kohteesi sähköisen lattialämmityssuunnitelman ja tarvikelistan helposti ja nopeasti suunnittelutyökalun avulla. Vain muutama klikkaus ja olet valmis!