Uponor Aqua PLUS jakotukkikaappi FS

- Kaappi A kahdelle jakotukille, max 5 kv ja 5 lv
- Kaappi B kahdelle jakotukille, max 8 kv ja 8 lv
- Kaappi C kahdelle jakotukille, max 12 kv ja 12 lv

Uponor Aqua PLUS jakotukkikaappi FS

Uponor Aqua PLUS jakotukkikaappi FS A, 350x350x108mm
Uponor Aqua PLUS jakotukkikaappi FS B, 550x500x108mm
Uponor Aqua PLUS jakotukkikaappi FS C, 750x500x108mm