Sitoutuminen yhteiskuntaan

Vastuullisuus

Olemme ymmärtäneet, että meidän täytyy yhdistää resurssimme yhtiömme ulkopuolisten osapuolten kanssa, jotta voimme kehittää yhteiskuntaa edelleen tuleville sukupolville. Toimintaamme sisältyy yhteistyötä niin rakennusalan ammattilaisten kuin akateemisten asiantuntijoiden kanssa. Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen rakennusmenettelyissä tukee ympäristöä säästävien parhaiden käytäntöjen luomista. Tekemällä yhteistyötä akateemisten alojen kanssa myötävaikutamme tulevien johtajien ympäristötietoisuuteen.

Luonnonvarojen säästäminen on välttämätöntä kasvien, eläinten ja koko ihmiskunnan kannalta. Tuemme aktiivisesti  SIWI-instituuttia ja Tukholman vesipalkintoa. Vuotuinen palkinto myönnetään yksilöille, instituutioille tai organisaatioille, joiden toiminta edistää merkittävästi vesivarojen suojelua ja planeettamme asukkaiden ja ekosysteemien hyvinvointia. Entistä parempi elinympäristö on yhteinen tavoitteemme.

Teemme yhteistyötä sekä kansallisella että paikallisella tasolla useiden organisaatioiden ja lukuisien projektien parissa. Make It Right on esimerkki suuren luokan avustusprojekteistamme. Sen puitteissa rakennetaan turvallisia, edullisia ja ympäristöä säästäviä työläiskoteja Katrina-hurrikaanin runtelemille alueille New Orleansissa. Pienistä mutta tärkeistä projekteistamme mainittakoon kalasääsken (Pandion haliaetus) pesimisympäristön restaurointi Etelä-Suomessa.

Yhteistyö eri alojen ammattilaisten kanssa

Yhteistyö ja kumppanuussuhteet ovat keskeisessä asemassa, kun pyrimme edistämään kestävää kehitystä rakennusalalla. Haluamme lisätä ympäristöseikkojen huomioon ottamista rakennusprosesseissa aina suunnittelusta projektin valmistumiseen.

Yhteistyön sujuvuuden turvaamiseksi panostamme toimintaan keskeisillä toimialafoorumeilla, joita ovat muun muassa seuraavat: