SITOUMUKSEMME KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISIIN

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Neljä tavoitetta merkityksellistä vaikuttamista varten.

Ympäristöohjelmamme edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Vaikka pidämme kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta tärkeinä, olemme tunnistaneet meille keskeisiksi tavoitteiksi niistä neljä, joihin uskomme todella voivamme vaikuttaa:
puhdas vesi ja sanitaatio, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, vastuullinen kulutus ja tuotanto sekä ilmastoteot.

Suojele vettä

 • Suojelemme vesivaroja
 • Pienennämme vesijalanjälkeämme
 • Lisäämme puhdistamattoman veden käyttöä
 • Luomme vettä suojelevan arvoketjun
 • Kehitämme ratkaisuja, joilla varmistetaan veden korkea laatu

Arvosta ihmisiä

 • Työntekijöidemme turvallisuus ja hyvinvointi
 • Edistämme monimuotoisuutta ja inkluusiota
 • Lisäämme läpinäkyvyyttä toimitusketjussamme
 • Tuotamme kasvua ja vakaita taloudellisia tuloksia

Säästä ja kierrätä raaka-aineita

 • Siirtyminen kiertotalouteen
 • Toimimme toimialallamme edelläkävijöinä siirtymässä uusiutuviin, jätepohjaisiin ja kierrätettyihin raaka-aineisiin
 • Annamme täyden läpinäkyvyyden tuotteidemme ympäristöjalanjälkeen

Hidasta ilmastonmuutosta

 • Olemme sitoutuneet maailmanlaajuisen lämpötilan nousun rajoittamiseen 1,5 ºC:een
 • Vähennämme järjestelmällisesti toimintamme päästöjä ja rakennamme tietämme kohti hiilineutraalia toimintaa
 • Kehitämme ratkaisuja asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

Uponorin panostus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Kuinka näytämme tietä kohti kestävämpää tulevaisuutta

Matkamme kohti hiilineutraaliutta

Seuraamme ja leikkaamme järjestelmällisesti kasvihuonekaasupäästöjämme koko arvoketjussamme, ja olemme määrittäneet selkeän polun ja välitavoitteet kohti tulevaisuutta.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja olemme tunnistaneet niistä neljä, joihin uskomme voivamme vaikuttaa.

Vastuulliset ratkaisut

Tarjoamme ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan ympäristötavoitteensa.