Visio ja strategia

Vastuullisten talo- ja yhdyskuntatekniikkaratkaisujen tunnustettu johtaja

Ilmastonmuutos, luonnonvarojen rajallisuus, kaupungistuminen ja digitalisaatio tarjoavat rakennusteollisuudelle jatkuvasti uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta myös vaatimuksia. Visiomme on tulla vastuullisten talo- ja yhdyskuntatekniikkaratkaisujen tunnustetuksi johtajaksi. Tarkoituksemme – kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi – korostaa, kuinka vesi on kaiken toimintamme ytimessä.

Vahva markkina-asemamme talotekniikkasegmentissä perustuu käyttövesi- ja sisäilmastoratkaisuihin, ja jatkamme toimintamme laajentamista liikerakentamisen segmentissä. Yhdyskuntatekniikan puolella kasvatamme teollisuuden toimijoille suunnattujen räätälöityjen ratkaisujen myyntiä edelleen. 

Strategiamme perustuu neljään pilariin:

  1. Työntekijämme ovat sitoutuneita ja kyvykkäitä.
  2. Asiakaskokemus edistää brändiuskollisuutta.
  3. Innovatiiviset tuotteet ja palvelut luovat lisäarvoa ja auttavat asiakkaitamme työskentelemään tehokkaammin.
  4. Kaiken perustana on operational excellence -ajattelu.
Uponor - arvot

Uponorin arvot ohjaavat työtapaamme

Uponorin toiminta lähtee asiakkaasta ja asiakkaan tarpeen ymmärtämisestä. Arvomme ohjeistavat kuinka asiakas kohdataan ja kuinka rakennetaan Uponorin brändiä.