Uponor S-Press koljeno

- Proizvedeno od mesinga presvučenog kositrom
- Brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- Identifikacija dimenzije bojom

Uponor S-Press koljeno

1046908

Uponor S-Press koljeno 40-40

L 15
L 2600
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]40
di [mm]
l [mm]71
L [m]
s [mm]
b [mm]
1046911

Uponor S-Press koljeno 50-50

L 13
L 2240
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]50
di [mm]
l [mm]78
L [m]
s [mm]
b [mm]