Uponor Classic alat za savijanje

Uponor Classic alat za savijanje

Uponor Classic alat za savijanje l=320mm