Uponor Classic alat za savijanje

Uponor Classic alat za savijanje

1006243

Uponor Classic alat za savijanje l=320mm

L 1 [-]1
L 2 [-]50
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]