Uponor Multi Alat za povezivanje

- Za savijanje žica za vezanje kod postavljanja cijevi na čeličnim mrežama

Uponor Multi Alat za povezivanje

Uponor Multi Alat za povezivanje