Uponor Multi Alat za povezivanje

- Za savijanje žica za vezanje kod postavljanja cijevi na čeličnim mrežama

Uponor Multi Alat za povezivanje

1034533

Uponor Multi Alat za povezivanje

L 11
L 2
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]