Uponor Multi Ručni držač za traku

- Ili za pričvršćivanje dijelova i rubova izolacije uz pomoć trake

Uponor Multi Ručni držač za traku

Uponor Multi Ručni držač za traku