Uponor Siccus 14 PS rezač, sa žlijebom

- Alat za rezanje za EPS
- 230 V, 50/60 Hz
- S alatom za izradu žlijebova za cijevi od 14 mm

Uponor Siccus 14 PS rezač, sa žlijebom

Uponor Siccus 14 PS rezač, sa žlijebom 14mm 230V