Uponor MLC alat za ravnanje cijevi

- Alat za ravnanje cijevi nije kompatibilan s Uponor odmatalicom
- Učvršćivanje se mora napraviti na licu mjesta

Uponor MLC alat za ravnanje cijevi

1010512

Uponor MLC alat za ravnanje cijevi 14-25

L 1 [-]1
L 2 [-]60
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]