Uponor MLC alat za ravnanje cijevi

- Alat za ravnanje cijevi nije kompatibilan s Uponor odmatalicom
- Učvršćivanje se mora napraviti na licu mjesta

Uponor MLC alat za ravnanje cijevi

Uponor MLC alat za ravnanje cijevi 14-25