Uponor Wipex kliješta za čahuru

- Ekspanzijski alat za WIPEX spojnu čahuru

Uponor Wipex kliješta za čahuru

1046407

Uponor Wipex kliješta za čahuru 1 - 1 1/2

L 11
L 225
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1046408

Uponor Wipex kliješta za čahuru 1 1/2 - 3 1/2

L 11
L 225
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]