Uponor Smart Aqua alat za savijanje zidnog nosača

Uponor Smart Aqua alat za savijanje zidnog nosača

1015424

Uponor Smart Aqua alat za savijanje zidnog nosača 2m

L 1 [-]1
L 2 [-]100
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]