Uponor S-Press dodatak za ručni alat

- Za umetanje u ručni press alat

Uponor S-Press dodatak za ručni alat

1015776

Uponor S-Press dodatak za ručni alat 14

L 1 [-]1
L 2 [-]400
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]14
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1015777

Uponor S-Press čelj. za um. u ruč. alat 16

L 1 [-]1
L 2 [-]50
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1015780

Uponor S-Press čelj. za um. u ruč. alat 20

L 1 [-]1
L 2 [-]50
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]20
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%