Uponor S-Press dodatak za ručni alat

- Za umetanje u ručni press alat

Uponor S-Press dodatak za ručni alat

Uponor S-Press dodatak za ručni alat 14
Uponor S-Press čelj. za um. u ruč. alat 16
Uponor S-Press čelj. za um. u ruč. alat 20