Uponor S-Press dodatak za ručni alat

- Za umetanje u ručni press alat

Uponor S-Press dodatak za ručni alat

1015776

Uponor S-Press dodatak za ručni alat 14

L 11
L 2400
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]14
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1015777

Uponor S-Press čelj. za um. u ruč. alat 16

L 11
L 250
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]16
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1015780

Uponor S-Press čelj. za um. u ruč. alat 20

L 11
L 250
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]20
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]