Uponor S-Press lanac

- Osnovna jedinica za lanac za prešanje Uponor MLC press fitinga 63 – 110 u kombinaciji s press alatom UP 110, UP 75 i UP 75 EL

Uponor S-Press lanac

Uponor S-Press lanac 63
Uponor S-Press lanac 75
Uponor S-Press lanac 90
Uponor S-Press lanac 110