Uponor S-Press lanac

- Osnovna jedinica za lanac za prešanje Uponor MLC press fitinga 63 – 110 u kombinaciji s press alatom UP 110, UP 75 i UP 75 EL

Uponor S-Press lanac

1046541

Uponor S-Press lanac 63

L 1 [-]1
L 2 [-]72
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]63
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1046542

Uponor S-Press lanac 75

L 1 [-]1
L 2 [-]72
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]75
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1046543

Uponor S-Press lanac 90

L 1 [-]1
L 2 [-]72
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]90
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1046544

Uponor S-Press lanac 110

L 1 [-]1
L 2 [-]54
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]110
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%