Uponor S-Press rezervna baterija UP75

- Za akumulatorski alat za prešanje UP 75
- Nije kompatibilno s punjačem za Ni-Cd baterije

Uponor S-Press rezervna baterija UP75

1006949

Uponor S-Press rezervna baterija UP75

L 11
L 212
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]