Uponor S-Press rezervni punjač Mini UP75

- Ili punjivom baterijom alata za prešanje UP 75 i Mini KSP0

Uponor S-Press rezervni punjač Mini UP75

1006950

Uponor S-Press rezervni punjač Mini UP75

L 11
L 210
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]