Uponor MLC alat za kalibriranje

- Za kalibriranje Uponor Uni Pipe PLUS i MLC cijevi
- Isporučuje se s rukohvatom, bez rukohvata može se koristiti pričvršćen na električnu bušilicu

Uponor MLC alat za kalibriranje

1006830

Uponor MLC alat za kalibriranje 16

L 11
L 250
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1015749

Uponor MLC alat za kalibriranje 20

L 11
L 21200
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1015756

Uponor MLC alat za kalibriranje 25

L 11
L 2960
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1015762

Uponor MLC alat za kalibriranje 32

L 11
L 2900
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]