Uponor MLC alat za kalibriranje

- Za kalibriranje Uponor Uni Pipe PLUS i MLC cijevi
- Isporučuje se s rukohvatom, bez rukohvata može se koristiti pričvršćen na električnu bušilicu

Uponor MLC alat za kalibriranje

Uponor MLC alat za kalibriranje 16
Uponor MLC alat za kalibriranje 20
Uponor MLC alat za kalibriranje 25
Uponor MLC alat za kalibriranje 32