Uponor MLC rezač cijevi + alat za buš.

Uponor MLC rezač cijevi + alat za buš.

1014334

Uponor MLC rezač cijevi + alat za buš. 63-110

L 1 [-]1
L 2 [-]32
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1014320

Uponor MLC alat za rezanje ploče 63-110

L 1 [-]1
L 2 [-]100
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%