Uponor MLC unutarnja opruga za savijanje cijevi

- Opruga za savijanje za Uponor Uni Pipe PLUS i MLC cijevi

Uponor MLC unutarnja opruga za savijanje cijevi

1013729

Uponor MLC unutarnja opruga za savijanje cijevi 16

L 1 [-]1
L 2 [-]100
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1013734

Uponor MLC unut. opruga za savij. cijevi 20

L 1 [-]1
L 2 [-]75
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1013737

Uponor MLC unut. opruga za savij. cijevi 25

L 1 [-]1
L 2 [-]50
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1013739

Uponor MLC unut. opruga za savij. cijevi 32

L 1 [-]1
L 2 [-]40
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%