Uponor MLC unutarnja opruga za savijanje cijevi

- Opruga za savijanje za Uponor Uni Pipe PLUS i MLC cijevi

Uponor MLC unutarnja opruga za savijanje cijevi

Uponor MLC unutarnja opruga za savijanje cijevi 16
Uponor MLC unut. opruga za savij. cijevi 20
Uponor MLC unut. opruga za savij. cijevi 25
Uponor MLC unut. opruga za savij. cijevi 32