Uponor MLC vanjska opruga za savijanje cijevi

- Opruga za savijanje za Uponor Uni Pipe PLUS i MLC cijevi

Uponor MLC vanjska opruga za savijanje cijevi

1006639

Uponor MLC vanjska opruga za savijanje cijevi 14

L 11
L 2550
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1006640

Uponor MLC vanj. opruga za savij. cijevi 16

L 11
L 255
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1013792

Uponor MLC vanj. opruga za savij. cijevi 20

L 11
L 245
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1013794

Uponor MLC vanj. opruga za savij. cijevi 25

L 11
L 245
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]