Uponor MLC vanjska opruga za savijanje cijevi

- Opruga za savijanje za Uponor Uni Pipe PLUS i MLC cijevi

Uponor MLC vanjska opruga za savijanje cijevi

Uponor MLC vanjska opruga za savijanje cijevi 14
Uponor MLC vanj. opruga za savij. cijevi 16
Uponor MLC vanj. opruga za savij. cijevi 20
Uponor MLC vanj. opruga za savij. cijevi 25