Uponor MLC vanjska opruga za savijanje cijevi

- Opruga za savijanje za Uponor Uni Pipe PLUS i MLC cijevi

Uponor MLC vanjska opruga za savijanje cijevi

1006639

Uponor MLC vanjska opruga za savijanje cijevi 14

L 1 [-]1
L 2 [-]550
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1006640

Uponor MLC vanj. opruga za savij. cijevi 16

L 1 [-]1
L 2 [-]55
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1013792

Uponor MLC vanj. opruga za savij. cijevi 20

L 1 [-]1
L 2 [-]45
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1013794

Uponor MLC vanj. opruga za savij. cijevi 25

L 1 [-]1
L 2 [-]45
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%