Uponor Q&E ekspanzijski alat s glavama M18 10bar

Uponor Q&E ekspanzijski alat s glavama M18 10bar

1063909

Uponor Q&E ekspanzijski alat s glavama M18 10bar 16/20/25/H32

L 11
L 2
jed.set
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]