Uponor Comfort E izolacija za električnu mrežu s AL folijom

- Izolacijska ploča za Uponor Comfort E s AL folijom
- 5 mm XPS
- ~0,15m²K/W

Uponor Comfort E izolacija za električnu mrežu s AL folijom

1088707

Uponor Comfort E izolacija za električnu mrežu s AL folijom 5mm

L 15
L 2200
jed.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]625
L [m]
s [mm]
b [mm]800