Uponor Comfort E izolacija za električnu mrežu s AL folijom

- Izolacijska ploča za Uponor Comfort E s AL folijom
- 5 mm XPS
- ~0,15m²K/W

Uponor Comfort E izolacija za električnu mrežu s AL folijom

1088707

Uponor Comfort E izolacija za električnu mrežu s AL folijom 5mm

L 1 [-]5
L 2 [-]200
jed.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%