Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cijevi black

Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cijevi black

1008993

Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cijevi black 16x2,2 25/20 50m

L 150
L 2550
jed.m
d [mm]16
di [mm]
L [m]50
1008994

Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cijevi black 20x2,8 28/23 50m

L 150
L 2400
jed.m
d [mm]20
di [mm]
L [m]50
1008995

Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cijevi black 25x3,5 34/28 50m

L 150
L 2300
jed.m
d [mm]25
di [mm]
L [m]50