Uponor Radi Pipe u zaštitnoj cijevi red

Uponor
Uponor Radi Pipe u zaštitnoj cijevi red

1008388

productFamilyDetail/tab/itemDetails/discountUponor Radi Pipe u zaštitnoj cijevi red 16x2,0 25/20 50m

L 150
L 2550
jed.m
uPoints [-]200
d [mm]
d [mm]16
di [mm]
l [mm]
L [m]50
s [mm]2,0
b [mm]
1042149

productFamilyDetail/tab/itemDetails/discountUponor Radi Pipe u zaštitnoj cijevi red 20x2,0 28/23 50m

L 150
L 2400
jed.m
uPoints [-]200
d [mm]
d [mm]20
di [mm]
l [mm]
L [m]50
s [mm]2,0
b [mm]