Uponor Teck zaštitna cijev black

Uponor Teck zaštitna cijev black

1012860

Uponor Teck zaštitna cijev black 25/20 50m

L 150
L 22500
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]16
di [mm]
l [mm]
L [m]50
s [mm]
b [mm]
1012864

Uponor Teck zaštitna cijev black 28/23 50m

L 150
L 22000
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]20
di [mm]
l [mm]
L [m]50
s [mm]
b [mm]
1012869

Uponor Teck zaštitna cijev black 35/29 50m

L 150
L 21400
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]25
di [mm]
l [mm]
L [m]50
s [mm]
b [mm]
1012872

Uponor Teck zaštitna cijev black 43/36 25m

L 125
L 2600
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]32
di [mm]
l [mm]
L [m]25
s [mm]
b [mm]
1023127

Uponor Teck zaštitna cijev black 54/48 25m

L 125
L 2600
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]54/48
di [mm]
l [mm]
L [m]25
s [mm]
b [mm]