Uponor Aqua PLUS završna kapa, ravna brtva

Uponor Aqua PLUS završna kapa, ravna brtva

1001337

Uponor Aqua PLUS završna kapa, ravna brtva 3/4"FT

L 110
L 2250
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]