Uponor Aqua PLUS završna kapa s odzrač. PPM

Uponor Aqua PLUS završna kapa s odzrač. PPM

1048005

Uponor Aqua PLUS završna kapa s odzrač. PPM 1"FT

L 11
L 220
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]