Uponor Smart Aqua nosač za postavljanje

- Izrađeno od pocinčanog čelika
- Za instalaciju Uponor Smart Aqua zidnih koljena
- Raspored spojnica prema rasteru
- Uključene plastične tiple i vijci za učvršćivanje M6x12 sukladno DIN 965
- Uključuje rupe i otvore za jednostavnu ugradnju

Uponor Smart Aqua nosač za postavljanje

1057839

Uponor Smart Aqua nosač za postavljanje 100mm

L 1 [-]1
L 2 [-]5
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]3,0
€/kpl0%
€/kpl 24%
1057842

Uponor Smart Aqua nosač za postavljanje 75/150mm

L 1 [-]1
L 2 [-]5
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]3,0
€/kpl0%
€/kpl 24%
1057841

Uponor Smart Aqua nosač za postavljanje 80mm

L 1 [-]1
L 2 [-]5
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]3,0
€/kpl0%
€/kpl 24%