Uponor Smart Aqua prazna kutija za zav. kolj. Q&E SP

- Za plastično koljeno za slavine

Uponor Smart Aqua prazna kutija za zav. kolj. Q&E SP

1038470

Uponor Smart Aqua prazna kutija za zav. kolj. Q&E SP 34/28 42/36

L 110
L 2200
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]