Uponor RS T-komad

- Proizvedeno od mesinga presvučenog kositrom
- Osnovni dio za sve RS2 ili RS3 umetke uključujući 3 klina osigurača

Uponor RS T-komad

1029142

Uponor RS T-komad RS2-RS2-RS2

L 11
L 2336
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]51
L [m]
s [mm]
b [mm]
1029143

Uponor RS T-element RS3-RS3-RS3

L 11
L 2175
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]68
L [m]
s [mm]
b [mm]