Uponor Wipex RS adapter PN6

- RS = jedinstveni koncept modularnih spojnica
- Masimalno opterećenje 6 bar / 95°C
- DR = mesing otporan na decinkaciju

Uponor Wipex RS adapter PN6

1047013

Uponor Wipex RS adapter PN6 DR 63x5,8 RS2

L 11
L 2240
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]63
di [mm]
l [mm]75
L [m]
s [mm]5,8
b [mm]
1047014

Uponor Wipex RS adapter PN6 DR 75x6,8 RS2

L 11
L 2240
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]75
di [mm]
l [mm]84
L [m]
s [mm]6,8
b [mm]
1047015

Uponor Wipex RS adapter PN6 DR 90x8,2 RS3

L 11
L 2180
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]90
di [mm]
l [mm]93
L [m]
s [mm]8,2
b [mm]
1047016

Uponor Wipex RS adapter PN6 DR 110x10,0 RS3

L 11
L 2180
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]110
di [mm]
l [mm]105
L [m]
s [mm]10,0
b [mm]