Uponor Multi učvršćivač folije

- Pričvršćivanje folije na izolacijske ploče

Uponor Multi učvršćivač folije

Uponor Multi učvršćivač folije l=25mm