Uponor Multi učvršćivač folije

- Pričvršćivanje folije na izolacijske ploče

Uponor Multi učvršćivač folije

1000016

Uponor Multi učvršćivač folije l=25mm

L 1 [-]100
L 2 [-]5000
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%