Uponor Smart kompresijski adapter

- Eurokonus
- Mesing
- Za 3/4 razdjelnike

Uponor Smart kompresijski adapter

1086580

Uponor Smart kompresijski adapter 14x2,0-G3/4"FT Euro

L 12
L 240
jed.kom.
d [mm]14
di [mm]
L [m]
1086582

Uponor Smart kompresijski adapter 16x2,0-G3/4"FT Euro

L 12
L 240
jed.kom.
d [mm]16
di [mm]
L [m]
1086583

Uponor Smart kompresijski adapter 20x2,0-G3/4"FT Euro

L 12
L 240
jed.kom.
d [mm]20
di [mm]
L [m]