Uponor Smart kompresijski adapter

- Eurokonus
- Mesing
- Za 3/4 razdjelnike

Uponor Smart kompresijski adapter

Uponor Smart kompresijski adapter 14x2,0-G3/4"FT Euro
Uponor Smart kompresijski adapter 16x2,0-G3/4"FT Euro
Uponor Smart kompresijski adapter 20x2,0-G3/4"FT Euro