Uponor Smart UFH cijev

- UFH cijev izrađena od materijala PE-RT
- sukladno EN ISO 22391 sa zaštitom od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- kompatibilno s Uponor Smart kompresijskim fitinzima
- razred primjene 4
- predviđeni tlak 6 bar pri 70°C

Uponor Smart UFH cijev

1086575

Uponor Smart UFH cijev 16x2,0 240m

L 1240
L 21440
jed.m
d [mm]16
di [mm]
L [m]240
1086576

Uponor Smart UFH cijev 16x2,0 640m

L 1640
L 21280
jed.m
d [mm]16
di [mm]
L [m]640
1086577

Uponor Smart UFH cijev 20x2,0 240m

L 1240
L 2960
jed.m
d [mm]20
di [mm]
L [m]240
1086578

Uponor Smart UFH cijev 20x2,0 480m

L 1480
L 2960
jed.m
d [mm]20
di [mm]
L [m]480