Menu
Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Uponor Vario kuglasti ventil

- Izrađeno od poniklanog mesinga
- Za ravno brtvljenje okomitog spoja G1
- Poniklani mesing
- 60 mm + dužina razdjelnika

Uponor Vario kuglasti ventil

Uponor Vario kuglasti ventil NP G1-G1