Uponor Vario PLUS set za izolaciju

- Debljina izolacije 19 mm, 0,038 W/mK
- Duljina 665 mm
- Klasifikacija zapaljivosti BLs3d0 (EN 13501-1)

Uponor Vario PLUS set za izolaciju

1063207

Uponor Vario PLUS set za izolaciju

L 11
L 2
jed.set
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]