Uponor Vario PLUS set za izolaciju

- Debljina izolacije 19 mm, 0,038 W/mK
- Duljina 665 mm
- Klasifikacija zapaljivosti BLs3d0 (EN 13501-1)

Uponor Vario PLUS set za izolaciju

Uponor Vario PLUS set za izolaciju