Uponor Vario PLUS set za razdjelnik

- Uključujući nosače, plosnate vijčane spojeve sa zakretnom maticom, termometar, završne elemente s odzračnim pipcima za zrak, slavina za punjenje i pražnjenje i premosnica

Uponor Vario PLUS set za razdjelnik

Uponor Vario PLUS set za razdjelnik K1