Uponor Vario PLUS set za razdjelnik

- Uključujući nosače, plosnate vijčane spojeve sa zakretnom maticom, termometar, završne elemente s odzračnim pipcima za zrak, slavina za punjenje i pražnjenje i premosnica

Uponor Vario PLUS set za razdjelnik

1009209

Uponor Vario PLUS set za razdjelnik K1

L 11
L 2248
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]