Menu

Uponor Vario S S razdjelnik LS

- S ventilima sa zaštitom od slučajne aktivacije za zatvaranje
- Povrat s ventilima za balansiranje i kapama

Uponor Vario S S razdjelnik LS

Uponor Vario S S razdjelnik LS 4X3/4 Euro
Uponor Vario S S razdjelnik LS 5X3/4 Euro
Uponor Vario S S razdjelnik LS 6X3/4 Euro
Uponor Vario S S razdjelnik LS 7X3/4 Euro
Uponor Vario S S navoj LS 13x3/4 Euro
Uponor Vario S S navoj LS 14x3/4 Euro