Uponor Vario S razdjelnik LS

- S ventilima sa zaštitom od slučajne aktivacije za zatvaranje
- Povrat s ventilima za balansiranje i kapama

Uponor Vario S razdjelnik LS

1088045

Uponor Vario S razdjelnik LS 2X3/4 Euro

L 11
L 2108
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088046

Uponor Vario S razdjelnik LS 3X3/4 Euro

L 11
L 2108
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088047

Uponor Vario S razdjelnik LS 4X3/4 Euro

L 11
L 2108
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088048

Uponor Vario S razdjelnik LS 5X3/4 Euro

L 11
L 2108
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088049

Uponor Vario S razdjelnik LS 6X3/4 Euro

L 11
L 272
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088050

Uponor Vario S razdjelnik LS 7X3/4 Euro

L 11
L 272
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088051

Uponor Vario S razdjelnik LS 8X3/4 Euro

L 11
L 272
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088052

Uponor Vario S razdjelnik LS 9X3/4 Euro

L 11
L 272
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088053

Uponor Vario S razdjelnik LS 10X3/4 Euro

L 11
L 248
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088054

Uponor Vario S razdjelnik LS 11X3/4 Euro

L 11
L 248
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088055

Uponor Vario S razdjelnik LS 12x3/4 Euro

L 11
L 248
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088868

Uponor Vario S navoj LS 13x3/4 Euro

L 11
L 248
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088869

Uponor Vario S navoj LS 14x3/4 Euro

L 11
L 236
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]