Uponor Vario zidni ormarić AP

- Izrađen od pocinčanog čelika
- Visina-podesiva prema podnoj konstrukciji: +/- 15 mm

Uponor Vario zidni ormarić AP

1045481

Uponor Vario zidni ormarić AP 1350x156mm

L 11
L 28
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]1350