Menu
Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Uponor Fix pričvrsna traka

- Pričvrsna traka za cijev 9,9 mm
- c-c 20 mm

Uponor Fix pričvrsna traka

Uponor Fix pričvrsna traka 9,9mm c/c20mm 2,5m