Uponor Fix pričvrsna traka

- Pričvrsna traka za cijev 9,9 mm
- c-c 20 mm

Uponor Fix pričvrsna traka

1005274

Uponor Fix pričvrsna traka 9,9mm c/c20mm 2,5m

L 12,5
L 225
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]10
di [mm]
l [mm]2500
L [m]
s [mm]
b [mm]24