Uponor Klett Izolacija u roli extra

- Ploča s toplinskom/zvučnom izolacijom, sastoji se od folije otporne na fizička oštećenja koja odgovara pričvrsnoj traci za kuke namotanoj oko Klett MLCP ili Pex-a cijevi dodane kao sloj na EPS sukladno DIN EN 13163 i DIN V 4108-10.
- Pogodno za područje između podova soba ugrijanih na istu temperaturu. Folija na ploči sadrži mrežni uzorak od 100mm kao i samoljepljivi dio s duže strane za spajanje ploča krajnjim zglobovima.

Uponor Klett Izolacija u roli extra

1063322

Uponor Klett Izolacija u roli extra EPS DES 30-2mm 10x1m

L 110
L 280
jed.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1063323

Uponor Klett izolacija u roli extra EPS DES 30-3mm 10x1m

L 110
L 280
jed.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1063402

Uponor Klett ploča u roli s izolacijom extra EPS DES 25-2mm 10x1m

L 110
L 280
jed.
d [mm]
di [mm]
L [m]