Uponor Klett ploča

- Presavijeni panel

Uponor
Uponor Klett ploča

1007234

productFamilyDetail/tab/itemDetails/discountUponor Klett ploča EPS DEO 15mm 2x1m

L 1 [-]20
L 2 [-]140
jed.
uPoints [-]200
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%