Uponor Klett ploča u roli s izolacijom extra

- Ploča s toplinskom/zvučnom izolacijom, sastoji se od folije otporne na fizička oštećenja koja odgovara pričvrsnoj traci za kuke namotanoj oko Klett MLCP ili Pex-a cijevi dodane kao sloj na EPS sukladno DIN EN 13163 i DIN V 4108-10.
- Pogodno za područje između podova soba ugrijanih na istu temperaturu. Folija na ploči sadrži mrežni uzorak od 100mm kao i samoljepljivi dio s duže strane za spajanje ploča krajnjim zglobovima.

Uponor
Uponor Klett ploča u roli s izolacijom extra

1063402

productFamilyDetail/tab/itemDetails/discountUponor Klett ploča u roli s izolacijom extra EPS DES 25-2mm 10x1m

L 110
L 280
jed.
uPoints [-]100
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1063322

productFamilyDetail/tab/itemDetails/discountUponor Klett Izolacija u roli extra EPS DES 30-2mm 10x1m

L 110
L 280
jed.
uPoints [-]100
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1063323

productFamilyDetail/tab/itemDetails/discountUponor Klett izolacija u roli extra EPS DES 30-3mm 10x1m

L 110
L 280
jed.
uPoints [-]100
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]