Uponor Multi Ručni držač za traku

- Ili za pričvršćivanje dijelova i rubova izolacije uz pomoć trake

Uponor Multi Ručni držač za traku

1000142

Uponor Multi Ručni držač za traku

L 11
L 220
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]